اطلاعیه مهم هلدینگ داتیس


هلدینگ داتیس به اطلاع می رساند جهت پاسخگویی بهتر به مشتریان عزیز، شرکت داتیس خودرو علاوه بر بازگشایی شعبه شرق نمایشگاه مرکزی، شعبه دوم هم بزودی افتتاح خواهد کرد و از دهه اول دی ماه خودروهای مشتریان عزیز به ترتیب اولویت تحویل داده خواهد شد.

ضمنا آدرس شعبه دوم نمایشگاه این شرکت به صورت رسمی از طریق روابط عمومی هلدینگ داتیس اعلام خواهد شد.


روابط عمومی هلدینگ داتیس