درباره هلدینگ داتیس

"هلدینگ داتیس" به منظور کارآفرینی و اشتغال زایی مدل جدیدی از کسب و کار را در اقتصاد ایران معرفی کرده است. این هلدینگ در مدل کسب و کار خود، دو اصل "حمایت از محیط زیست و مشتری مداری" را سرلوحه کار خود قرار داده است. حمایت از محیط زیست اصل اول کسب و کار خانواده داتیس است به طوری که علاوه بر فعالیت های اقتصادی محیط زیست محور، مسئولیت های اجتماعی نیز در این زمینه تعریف شده است. اصل دوم رضایت مشتری است. در مدل کسب و کار داتیس مشتری جزئی از خانواده داتیس می باشد و نه صرفا خریدار محصولات و خدمات. از این رو شعار"ما یک خانواده هستیم" روح فعالیت های این هلدینگ می باشد.