داتیس هوشمند
هدف از تاسیس شرکت"داتیس هوشمند" هم‌افزایی بین علم و ثروت و توسعه اقتصاد دانش محور(تجاری سازی ایده ها، اختراعات و نوآوری ها) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا است. فعالیت این شرکت بر اساس معیارهای مورد نظر آئین‌نامه های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، است. داتیس هوشمند یک شرکت دانش_مبنا است که دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی اساسی آن‌ می باشد. تمرکز راهبردی این شرکت‌ حل مسئله با راه‌کارهای خلاقانه و تامین منابع آن‌ به صورت تیمی توسط سایر اقمار هلدینگ ‌است.