فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه

مجموعه ایی از رویدادهای خارجی و داخلی در سال های اخیر، مشکلاتی را به نسبت گذشته، برای شرکت ها و کسب و کارها بوجود آورده است. تعدادی از این رویدادها عبارتند از: برهم زدگی بازارها به دلیل جهانی سازی، پدیده ی چین، اینترنت، کاهش قدرت برندها، و تغییرات نیروی کار، و

برای مقابله با این مشکلات، شرکت ها به سمت ایجاد گروه ها و واحدهای نوآوری سازمانی رفته اند. این واحدها تلاش می کنند مدل استارتاپ ها و شتابدهنده ها را بازسازی کنند و بکار ببرند. از این طریق، تمرکز این نوع واحدها برخلاف دیگر واحدهای آن شرکت، بجای رقابت مستقیم، برهم زدن بازارها Market Disruption  و نوآوری است، بجای ویژگی های بیشتر برای محصولاتشان بر روی توسعه ی مشتریان، و بجای کاهش هزینه، سرعت در ورود به بازار است.

هفت مشخصه اساسی  نوآور ارائه برای هلدینگ داتیس در نظر گرفته شده است، که راهبرد های سازمان بر اساس این مشخصه‌ها ارزیابی خواهد شد:

1- راهبرد مناسب و منحصربه‌فرد

2- نوآوری، ابزاری جهت دستیابی به اهداف راهبردی

 3- میزان پیشتازی

4- عمل‌گرایی نوآورانه

5- امکان های شکست

6- اعتماد سازی