هلدینگ داتیس حامی فرهنگ و هنر    

"اقتصاد فرهنگ و هنر" چند سالی است که مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته به طوری که طی یک دهه اخیر شاهد رشد سرمایه گذاری در بخش های فرهنگی و هنری بوده ایم. در همین راستا هلدینگ داتیس با عنایت به ظرفیت بالای فرهنگی و هنری در کشور، سرمایه گذاری در این بخش را به طور جدی در دستور کار فعالیت خود قرار داده است. سرمایه گذاری در صنعت"نمایش خانگی" اولین فاز از ورود هلدینگ داتیس در عرصه اقتصاد فرهنگ و هنر بوده است. براین اساس در سال 1395شرکت"داتیس رسانه" اقدام به سرمایه گذاری در سریال عاشقانه نمود که با استقبال گسترده ای در کشور روبرو شد.