داتیس صنعت
واردات، فروش و اجرای برنامه ای نگهداری و تعمیرات صحیح ماشین آلات سبک و سنگین صنعتی از اهداف اصلی شرکت"داتیس صنعت" است. این شرکت به دنبال ارتقا سطح صنعتی کشور از سطح Low Tech  و Medium Tech به سطح High Tech و با اهدافی بلند پروازانه است.