داتیس کشت
با توجه به بروز بحران خشکسالی در سال های اخیر، ضرورت ایجاد تغییر در نظام آبیاری و توسعه کشاورزی مدرن بیش از پیش وجود دارد. براین اساس هلدینگ داتیس با هدف بومی سازی تکنولوژی کشت ایرو پونیک، شرکت"داتیس کشت و صنعت" را تاسیس نموده است. انتقال تجهیزات مدرن صنعتی کشاورزی، ارائه خدمات نگهداری و تعمیر ماشین آلات و همینطور در افق بلند مدت انتقال تکنولوژی ساخت و صادرات این ماشین آلات مدرن از جمله برنامه های اصلی این شرکت می باشد.