داتیس خودروکار
واردات، ارائه و توسعه خدمات پس از فروش خودروهای پشتیبانی و خدماتی (خدمات شهری و امدادی) از اهداف شرکت "داتیس خودروکار" می باشد. واردات خودروهای سنگین و نیمه سنگین آتش نشانی، بالگردهای امداد رسان، بیمارستان های هوایی و هواپیماهای مجهز به تجهیزات بیمارستانی از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت داتیس خودکار می باشد.