داتیس دیزل
با توجه به اینکه حمل و نقل جاده ای شریان حیاتی ترانزیت کالا های اساسی کشور است لذا توسعه وسایل نقلیه دیزلی در کنار توسعه راه ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. شرکت"داتیس دیزل" با هدف واردات در کنار تولید و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی روز جهان و اروپا پایه ریزی شده است. کاستن از آلایندگی خودروهای دیزلی و افزایش ایمنی جاده های کشور از عمده اهداف این شرکت به شمار می آید.