طبق اعلام رسمی مسئولان هلدینگ داتیس، اشتغال زایی یکی از برنامه های اصلی این مجموعه است. یکی از سرمایه های ایران اسلامی، وجود جوانان مستعد، باهوش و توانمند در حوزه های مختلف است. هلدینگ داتیس با عنایت به وجود چنین ظرفیتی در کشور، اشتغال زایی جوانان را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. به بیان دیگر این هلدینگ، اشتغال زایی صرفا ابزاری برای توسعه فعالیت های اقتصادی خود نمی داند بلکه اشتغال زایی را مسئولیت و وظیفه خود می دانند. در این راستا بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه اشتغال زایی در مناطق محروم تعریف نموده است.

مناطق محروم علی رغم عدم توسعه یافتگی، سرشار از جوانان مستعدی است که در بستر یک برنامه مدون می توانند به عرصه کار و اقتصاد وارد شوند. از این رو یکی از برنامه های اصلی هلدینگ داتیس، راه اندازی کسب و کارهای زودبازده در مناطق محروم به منظور افزایش سهم اشتغال در این مناطق است.